Welkom!

Uw klanten krijgen de nodige aandacht, en dat is normaal. Zij krijgen wat ze vragen, of altans, daar gaan we van uit.

Maar hoe groot is de moeite die uw klanten moeten doen om te bekomen wat ze willen?

Pertel helpt je om op een zéér persoonlijke en gerichte, maar neutrale manier inzicht te krijgen in wat de klant écht ervaren heeft.

Hoe dikwijls horen wij op restaurant niet vragen: "was alles naar wens ?". Steevast hoor je, "ja hoor..." en achteraf hoor je de mensen aan de tafel een ander verhaal vertellen. Mensen willen niet steeds de waarheid spontaan vertellen. Ze vermijden conflictsituaties. Ze willen pas gefundeerd kritiek geven, als ze ondervinden dat er werkelijk iets mee gedaan zal worden.

Wat we daaraan doen? Ontdek het op de volgende pagina's...